politiques.jpg

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

De què parlem?

“La política o la fem o ens la fan” és una frase clàssica per recordar que, en democràcia, les decisions que afecten el conjunt de la ciutadania no es poden deixar només en mans d’aquelles persones amb la “responsabilitat política” obtinguda per uns resultats a les urnes. Sense la implicació de la ciutadania aquestes polítiques poden allunyar-se fàcilment de les necessitats reals de la gent. Necessitem més i millors canals de participació per millorar la qualitat de vida i per garantir la pervivència del sistema democràtic.

Hem de conèixer quins són aquests canals, com s’articulen els sistemes de participació ciutadana i de quina manera els podem utilitzar per modificar les polítiques que permetin millorar la qualitat de vida.

 

Ponent: Quim Brugué/Presenta: Jordi Giró (President de la CONFAVC)

Quim Brugué és Doctor en Ciència Política i de l’Administració i Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona. Va ser el primer Director General de Participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya (any 2003). És també autor de nombroses publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica.


En aquesta càpsula, Quim Brugué ens situa a la cruïlla a la que ens han abocat, ara la pandèmia, i no fa pas tant de temps, la crisi econòmica. Aquestes situacions demostren la fragilitat i complexitat de les nostres societats i les dificultats de la política, en general, i de les polítiques públiques, en particular, per donar respostes adequades. 


Segons en Quim, el camí a escollir depèn de com afrontar aquesta incertesa i ens parla de dues grans actituds. La que anomena “català emprenyat” que, fonamentada en la por, facilita el naixement i creixement de lideratges que, amb falses promeses, pretenen donar resposta a tot, i de forma immediata. En aquesta situació bull el brou on es cultiven els nous populismes i propostes autoritàries que afebleixen la democràcia.


L’altra actitud és la d’assumir la nostra vulnerabilitat i fragilitat. Tanmateix, l’experiència de la nostra evolució ens demostra, que podem interactuar i construir col·lectivament possibles sortides, que ens fem fort si ens ajuntem i treballem per cercar respostes col·lectives.