politiques.jpg

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

De què parlem?

“La política o la fem o ens la fan” és una frase clàssica per recordar que, en democràcia, les decisions que afecten el conjunt de la ciutadania no es poden deixar només en mans d’aquelles persones amb la “responsabilitat política” obtinguda per uns resultats a les urnes. Sense la implicació de la ciutadania aquestes polítiques poden allunyar-se fàcilment de les necessitats reals de la gent. Necessitem més i millors canals de participació per millorar la qualitat de vida i per garantir la pervivència del sistema democràtic.

Hem de conèixer quins són aquests canals, com s’articulen els sistemes de participació ciutadana i de quina manera els podem utilitzar per modificar les polítiques que permetin millorar la qualitat de vida.

 

Ponent: Janina Welp/Entrevista: Fernando Pindado ( Director de TRAMA)

Janina Welp és investigadora associada al Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, de Ginebra (Suïssa). Entre 2016 i 2019 va ser codirectora del Latin American Zuric Center, a la Universitat de Zurich.


És doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, ​​Espanya) i llicenciada en Ciència Política i en Ciències de la Comunicació Social, ambdues per la Universitat de Buenos Aires (Argentina).

S'especialitza en l'estudi de la participació política, tema sobre el qual ha publicat llibres, capítols i articles. És coordinadora de Xarxa de Politólogas.

En aquesta càpsula el director de Trama, Fernando Pindado, entrevista a Welp sobre la iniciativa ciutadana i altres mecanismes de participació ciutadana de Suïssa que poden, fins i tot, canviar la Constitució del país.

 

Capítol 1. Està consolidada la democràcia?

Ponent:  Fernando Pindado ( Director de TRAMA)/ Presenta, Omaira Beltrán ( Junta de la CONFAVC)

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular.


Per exemple, va ser president de l’AV Ciutat Meridiana des de 1978 a 1981, i ha estat també vicepresident de la CONFAVC des de 2012 fins al 2015.


A l’àmbit professional ha estat Cap de Recursos Humans de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1998-2004), Subdirector general de participació en l’àmbit local de la Generalitat de Catalunya (2004-2012), gerent de l’Ajuntament de Premià de Mar (2013-2015) i Comissionat de participació i democràcia activa de l’Ajuntament de Barcelona.


A l’àmbit acadèmic és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquesta matèria.


En aquestes càpsules que dosificarem en capítols, Pindado parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s’ha d’anar construint cada dia. Ens explicarà les diferents formes d’exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a l’elecció de persones representants  com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, debat i, en ocasions, rebuig de determinades actuacions públiques.

 

Capítol II. Participació ciutadana i política/ Pot haver democràcia sense participació? Ponent:  Fernando Pindado ( Director de TRAMA)/ Presenta, Omaira Beltrán ( Junta de la CONFAVC)

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular.


Per exemple, va ser president de l’AV Ciutat Meridiana des de 1978 a 1981, i ha estat també vicepresident de la CONFAVC des de 2012 fins al 2015.


A l’àmbit professional ha estat Cap de Recursos Humans de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1998-2004), Subdirector general de participació en l’àmbit local de la Generalitat de Catalunya (2004-2012), gerent de l’Ajuntament de Premià de Mar (2013-2015) i Comissionat de participació i democràcia activa de l’Ajuntament de Barcelona.


A l’àmbit acadèmic és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquesta matèria.


En aquestes càpsules que dosificarem en capítols, Pindado parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s’ha d’anar construint cada dia. Ens explicarà les diferents formes d’exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a l’elecció de persones representants  com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, debat i, en ocasions, rebuig de determinades actuacions públiques.

 

Capítol III. Participació ciutadana i política/ Les tres dimensions de la democràcia.

Ponent:  Fernando Pindado ( Director de TRAMA)/ Presenta, Omaira Beltrán ( Junta de la CONFAVC)

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular.


Per exemple, va ser president de l’AV Ciutat Meridiana des de 1978 a 1981, i ha estat també vicepresident de la CONFAVC des de 2012 fins al 2015.


A l’àmbit professional ha estat Cap de Recursos Humans de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1998-2004), Subdirector general de participació en l’àmbit local de la Generalitat de Catalunya (2004-2012), gerent de l’Ajuntament de Premià de Mar (2013-2015) i Comissionat de participació i democràcia activa de l’Ajuntament de Barcelona.


A l’àmbit acadèmic és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquesta matèria.


En aquestes càpsules que dosificarem en capítols, Pindado parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s’ha d’anar construint cada dia. Ens explicarà les diferents formes d’exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a l’elecció de persones representants  com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, debat i, en ocasions, rebuig de determinades actuacions públiques.

 

Participació Ciutadana i democràcia. Capítol IV: La participació ciutadana en la política.

Ponent:  Fernando Pindado ( Director de TRAMA)/ Presenta, Omaira Beltrán ( Junta de la CONFAVC)

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular.


Per exemple, va ser president de l’AV Ciutat Meridiana des de 1978 a 1981, i ha estat també vicepresident de la CONFAVC des de 2012 fins al 2015.


A l’àmbit professional ha estat Cap de Recursos Humans de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1998-2004), Subdirector general de participació en l’àmbit local de la Generalitat de Catalunya (2004-2012), gerent de l’Ajuntament de Premià de Mar (2013-2015) i Comissionat de participació i democràcia activa de l’Ajuntament de Barcelona.


A l’àmbit acadèmic és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquesta matèria.


En aquestes càpsules que dosificarem en capítols- aquest és el quart capítol- Pindado parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s’ha d’anar construint cada dia. Ens explicarà les diferents formes d’exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a l’elecció de persones representants  com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, debat i, en ocasions, rebuig de determinades actuacions públiques.

 

Participació Ciutadana i democràcia. Capítol 5: Dimensió representativa i dimensió dialògica de la democràcia

Ponent:  Fernando Pindado ( Director de TRAMA)/ Presenta, Omaira Beltrán ( Junta de la CONFAVC)

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular.


Per exemple, va ser president de l’AV Ciutat Meridiana des de 1978 a 1981, i ha estat també vicepresident de la CONFAVC des de 2012 fins al 2015.


A l’àmbit professional ha estat Cap de Recursos Humans de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1998-2004), Subdirector general de participació en l’àmbit local de la Generalitat de Catalunya (2004-2012), gerent de l’Ajuntament de Premià de Mar (2013-2015) i Comissionat de participació i democràcia activa de l’Ajuntament de Barcelona.


A l’àmbit acadèmic és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquesta matèria.


En aquestes càpsules que dosificarem en capítols- aquest és la cinquena - Pindado parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s’ha d’anar construint cada dia. Ens explicarà les diferents formes d’exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a l’elecció de persones representants  com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, debat i, en ocasions, rebuig de determinades actuacions públiques.

 

Participació Ciutadana i democràcia. Capítol VI: La dimensió directa dela democràcia en Espanya, una història inacabada.

Ponent:  Fernando Pindado ( Director de TRAMA)/ Presenta, Omaira Beltrán ( Junta de la CONFAVC)

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular.


Per exemple, va ser president de l’AV Ciutat Meridiana des de 1978 a 1981, i ha estat també vicepresident de la CONFAVC des de 2012 fins al 2015.


A l’àmbit professional ha estat Cap de Recursos Humans de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1998-2004), Subdirector general de participació en l’àmbit local de la Generalitat de Catalunya (2004-2012), gerent de l’Ajuntament de Premià de Mar (2013-2015) i Comissionat de participació i democràcia activa de l’Ajuntament de Barcelona.


A l’àmbit acadèmic és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquesta matèria.


En aquestes càpsules que dosificarem en capítols- aquest és la sisena i la darrera - Pindado parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s’ha d’anar construint cada dia. Ens explicarà les diferents formes d’exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a l’elecció de persones representants  com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, debat i, en ocasions, rebuig de determinades actuacions públiques.

 

Ponent: Quim Brugué/Presenta: Jordi Giró (President de la CONFAVC)

Quim Brugué és Doctor en Ciència Política i de l’Administració i Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona. Va ser el primer Director General de Participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya (any 2003). És també autor de nombroses publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica.


En aquesta càpsula, Quim Brugué ens situa a la cruïlla a la que ens han abocat, ara la pandèmia, i no fa pas tant de temps, la crisi econòmica. Aquestes situacions demostren la fragilitat i complexitat de les nostres societats i les dificultats de la política, en general, i de les polítiques públiques, en particular, per donar respostes adequades. 


Segons en Quim, el camí a escollir depèn de com afrontar aquesta incertesa i ens parla de dues grans actituds. La que anomena “català emprenyat” que, fonamentada en la por, facilita el naixement i creixement de lideratges que, amb falses promeses, pretenen donar resposta a tot, i de forma immediata. En aquesta situació bull el brou on es cultiven els nous populismes i propostes autoritàries que afebleixen la democràcia.


L’altra actitud és la d’assumir la nostra vulnerabilitat i fragilitat. Tanmateix, l’experiència de la nostra evolució ens demostra, que podem interactuar i construir col·lectivament possibles sortides, que ens fem fort si ens ajuntem i treballem per cercar respostes col·lectives.